Sinds 1974

Over ons

Wie zijn wij?

T.W.C. de Zwoegers is een Budelse wielervereniging, die op 1-1-1974 door enkele wielertoeristen is opgericht onder de naam “De Zwoegers”. Het aantal leden was beperkt en bestond uit één groep. Pas in 1995 was de wielerclub zodanig gegroeid dat een tweede groep het licht zag. In 1998 kwam daar nog een specifieke ATB-groep bij. Het aantal leden schommelde in de afgelopen jaren tot een maximum van 68 leden. Begin 2022  heeft de vereniging nog zo’n 56 actieve leden, voornamelijk op de racefiets. Buiten het wegseizoen is de ATB voor de meeste leden een welkome afwisseling.

Door de groei van het aantal leden zijn er ook meer groepen gekomen. De leden kunnen nu bij het uitoefenen van de wielersport kiezen uit 4 groepen die , in verband met de veiligheid, maximaal 16 leden tellen. De indeling naar groepen is gebaseerd op de gemiddelde snelheid waarmee een groep rijdt. De snelste groep rijdt gemiddeld 39 à 40 km per uur; bij de langzaamste groep ligt dat rond 30 km per uur.

Het seizoen start altijd op de eerste zondag van maart en eindigt op de tweede zondag van oktober. Vertrektijd in het voorjaar tot en met het verzetten van de klok 9:30 daarna 9:00. We starten onze ritten vanaf de parkeerplaats van cafë-restaurant De Wielerbaan  Maarheezerweg 9-11 te Budel (een van onze sponsoren). Na afloop van elke rit, is daar ook het gezamenlijke koffiedrinken. 

Jaarlijks stelt een commissie voor elke groep een wegprogramma op. Dat bestaat uit zondagse ritten, toertochten (denk aan Mendig-Budel) en enkele gezamenlijke tochten. Ook bezoekjes aan mooie fietslocaties in het buitenland, staan regelmatig op het programma.

 Elke jaar organiseert de club een ATB-tocht (meestal in december) en onderhouden wij enkele vaste ATB-routes in de omgeving van Cranendonck (zie ATB) 

Clubkleding

Leden van de club zijn verplicht om de clubkleding te dragen tijdens door de club georganiseerde activiteiten. De basisset bestaan uit onder andere de volgende kledingstukken:

 • twee truien korte mouw;
 • één trui lange mouw;
 • twee korte broeken
 • één lange broek (met zeem)
 • armstukken
 • twee paar handschoenen
 • twee paar sokken
 • een helm
 • twee bidons

Uit sponsorbijdragen betalen wij een deel van de clubkleding. Maar elke lid betaalt ook een eigen bijdrage, afhankelijk van de duur van het lidmaatschap gedurende de sponsorperiode. Bij tussentijds vertrek geldt een terugbetalingsregeling.

Het dragen van de clubkleding met inbegrip van de helm is verplicht tijdens:

 • alle ritten die staan opgenomen in het jaarlijkse rittenprogramma van de verschillende groepen;
 • toertochten waaraan in clubverband wordt deelgenomen, door de club worden georganiseerd of waarvan de deelneming door de club wordt bekostigd;
 • gezamenlijke ritten op zondagen voor het begin en na het einde van het wegseizoen.

Ten faveure van de sponsors moedigt het bestuur de leden aan de clubkleding ook zoveel mogelijk te dragen bij trainingsritten en deelname aan toertochten, anders dan hiervoor genoemd. 

Bestuur

Voorzitter:  Peter Vos
Secretaris:  Anton Broeks
Penningmeester:  Thieu van Dooren
Algemeen lid:  Stefan Molenaar
Algemeen lid:  John Beerten

Contactgegevens

Bankrekening: NL23RABO0109548337 KvKnummer: 40236182
E-mail: twcdezwoegers@gmail.com

Contributie:

De contributie bedraagt 75 Euro per jaar inclusief de NTFU-bijdrage. De contributie is aan het begin van het kalenderjaar verschuldigd, in bijzondere omstandigheden ten laatste voor 1 mei van het kalenderjaar. Nieuwe leden die zich in de loop van het kalenderjaar aanmelden betalen een evenredig deel voor de resterende maanden. Bij tussentijds vertrek vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

NTFU lidmaatschap

Wielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. TWC De Zwoegers is lid van de NTFU. De lidmaatschapskosten betaalt de club. Als lid van de NTFU, profiteren onze leden van onder andere het verzekeringspakket en het uitgebreide aanbod aan diensten en producten van de NTFU. Een interessant onderdeel van het verzekeringspakket is de fietsschadeverzekering. 

Privacy Policy

TWC “De Zwoegers hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.
Om uw privacy te waarborgen gaan wij daar zorgvuldig mee om. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ons volledige privacy policy vind je onder de "knop".

Scroll naar boven